RFID

Kanban – jak výroba tahem optimalizuje stav zásob a přispívá k efektivitě ve výrobě?

kanban systém v praxi

Představte si, že sklad a výroba pracují na základě chytrého zásobování materiálem a produkty. Vyloučíte potřebu skladování nadměrného množství zásob a vyhnete se výkyvům ve výrobě. Přečtěte si, jak to kanban systém umožňuje, a jak funguje v propojení s RFID technologií. 

Kanban se liší od starších metod řízení výroby tím, že umožňuje nabídkou reagovat na skutečnou poptávku. Firmy neriskují hromadění zásob, které trh nemusí vždy využít. Kanban tak snižuje nadprodukci a eliminuje prostoje mezi jednotlivými kroky výrobního procesu.